Ba Quan - Mời Trầu (Dân Ca Hà Nam)

Người đăng: Admin Lời Quan Họ (08/03/2021)


Nghe Bài Hát Ba Quan - Mời Trầu Dân Ca Hà Nam
(Kéo xuống dưới xem lời bài hát)Lời Bài Hát Ba Quan - Mời Trầu Dân Ca Hà Nam

Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lưu ý: Chia câu song ca trong lời bài hát chỉ mang tính tham khảo.
Báo lỗi Trình chiếu Yêu thích Chia sẻ
Ba Quan
Trổ 1
Liền Chị:
Ba quan (i) một chiếc
là chiếc thuyền nan (i).
Có về là về với hội
có gái ngoan gái ngoan tầm chồng.
Ô mấy dẫu tình rằng:
Anh cả, anh hai nay đấy ơi.

Liền Anh:
Cô cả, Cô hai nay đấy ơi.

Trổ 2
Liền Anh:
Ba quan (i) một chiếc
là chiếc thuyền rồng (i).
Có về là về với hội
có công tôi công tôi đi tìm.
Ô mấy dẫu tình rằng:
Cô cả cô hai vẫn còn không?

Liền Chị:
Anh cả anh hai vẫn còn không?

Trổ 3
Liền Chị:
Ba quan (i) một chiếc
là chiếc thuyền không (i).
Có về là về với hội
có bến sông có (a) bãi bồi.
Ô mấy dẫu tình rằng:
Anh cả, anh hai ớ làng Chanh.

Liền Anh:
Cô cả cô hai ở làng Đôi.

Trổ 4
Liền Anh:
Ba quan (i) một chiếc
là chiếc thuyền mành (i).
Có về là về với hội
có cái danh cái danh với đời.
Ô mấy dẫu tình mời:
Cô cả, cô hai lên thác chơi.

Liền Chị:
Anh cả, anh hai lên thác chơi

Trổ 5
Song Đối
Ba quan (i) một chiếc
là chiếc thuyền không (i),
Có về là về với với hội
có bến sông có (a) con thuyền.
Ô mấy dẫu tình rằng:
Anh cả, anh hai vẫn còn duyên,
Cô cả, cô hai vẫn còn duyên.

Liền Chị:
Ô mấy dẫu tình rằng!
Ô mấy dẫu tình ơi!

Hát Mụa
Liền Anh:
Trên trời!

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình rằng)

Liền Anh:
Có đám mây xanh.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình ơi)

Liền Anh:
Có con ngựa bạch chạy quanh (i) gầm (í) trời.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình rằng!
Ô mấy dẫu tình ơi!)

Liền Anh:
Đôi ta muốn lấy nhau chơi.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình ơi)

Liền Anh:
Nhưng cái duyên chưa định thì trời chưa xe.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình rằng!
Ô mấy dẫu tình ơi!)

Liền Anh:
Những đôi bến nước bờ tre.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình ơi)

Liền Anh:
Nhưng cái duyên đã định, trời xe cứ thành.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình rằng!
Ô mấy dẫu tình ơi!)

Liền Anh:
Ba đồng một sợi chỉ đào.
Áo vóc không vá, vá vào áo tơi.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình ơi)

Liền Chị:
Tủi lòng, thiếp lắm chàng ơi.
Dẫu rằng lên ngược xuống xuôi lỡ làng.

Song Đối
Ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi!
Ô mấy đãu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi!

Mời Trầu
Liền Chị:
(Nói tự do)
Gặp chàng dưới ánh trăng thanh,
Xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng.
Trầu xanh, cau trắng, tranh hồng.
Đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe.

Dạ! Xin mời anh cả, anh hai ăn với em miếng trầu.

Liền Anh:
Ăn một miếng trầu gặp đây ăn một miếng trầu.
Không ăn cầm lấy (í).
Không ăn cầm lấy (i).
Cho nhau bằng lòng.
Trầu này, trầu tính trầu tình.

Trầu này, trầu tính (i) trầu tình.
Ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ, môi mình môi ta.
Miếng trầu là miếng trầu vàng.

Liền Chị:
Đứng ở đằng xa yêu nhau (i) đứng ở đằng xa.
Con mắt liếc lại (í) con mắt liếc lại (í) bằng ba đứng gần.

Liền Anh:
Anh còn son.

Liền Chị:
Em cũng còn son.

Liền Anh:
Anh còn son (i).

Liền Chị:
Em (i) cũng còn son.

Song Đối
Ước gì ta được ước (a) gì ta được (í) làm con một nhà.
Em (i) về thưa với mẹ cha./.
DMCAPROTECTED

Chú thích:
Bài hát được cải biên từ lời thơ bài ca dao "HÁT MỤA" (Dân ca giao duyên vùng ngã ba sông Móng, Hà Nam)

  Trên trời có đám mây xanh
Có con ngựa bạch chạy quanh gầm trời.
  Đôi ta muốn lấy nhau chơi
Cái duyên không định, ông trời không xe.
  Những nơi chết rấp bờ tre
Cái duyên cứ định trời xe em vào.
  Ba đồng một sợi chỉ đào
Áo gấm không vá, vá vào áo tơi.
  Cực lòng thiếp lắm chàng ơi
Biết rằng lên ngược xuống xuôi cũng đành./.
Lời bài hát Ba Quan - Mời Trầu thuộc thể loại Dân Ca Hà Nam, do tác giả Dân Ca Quan Họ, Dân Ca Hà Nam sáng tác. Các bạn có thể xem, download (tải), print (in) lời bài hát và nghe nhạc dan ca ha nam ba quan moi trau tại LoiQuanHo.Com.


Thảo Luận
Avatar User
Lê Ngọc Hân 2 năm trước
Bài này theo tôi được biết là dân ca Hà Nam.
Avatar User
Vũ văn Tài 2 năm trước
Tôi thấy có Tài liệu nói: Bài Ba quan mời trầu là Dân ca Hà nam. Bài này lại có hướng dẫn là Quan họ Bắc ninh. Vậy Tôi xin hỏi: Bản nào đúng?
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.
Nghe nhạc Audio/Video
Chưa có nghệ sĩ bạn thích? Yêu cầu...

Tác Phẩm Cùng Soạn Giả

Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
38,683 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
18,745 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
16,955 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
14,273 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
13,196 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
13,089 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
10,665 lượt xem lời bài hát
Đào Liễu - Chèo
10,612 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
10,273 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
9,721 lượt xem lời bài hát

Từ Khóa / Key Word
mời trầu quan họ ba quan mời trầu lời bài hát mời trầu lời bài hát ba quan mời trầu