Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
36,480 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
15,697 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
15,535 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
12,741 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
11,864 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
9,612 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
9,137 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
9,022 lượt xem lời bài hát
Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa - Chèo
8,742 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
8,254 lượt xem lời bài hát
Đào Liễu - Chèo
6,945 lượt xem lời bài hát
Vào Chùa - Quan Họ Bắc Ninh
6,906 lượt xem lời bài hát
Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Quan Họ Bắc Ninh
6,764 lượt xem lời bài hát
Hoa Thơm Bướm Lượn - Quan Họ Bắc Ninh
5,207 lượt xem lời bài hát
Ngồi Tựa Song Đào - Quan Họ Bắc Ninh
3,918 lượt xem lời bài hát
Xem thêm...