Nghệ sĩ Quốc Chiến ft Hồng Tươi

Lý Giao Duyên

Thể Loại: Quan Họ Bắc Ninh
Đăng Tải Bởi: Tính năng nhúng Youtube
Cung Cấp Bởi: Youtube

Bài tiếp theo:

Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lời Đăng Bởi: Người dùng Lời Quan Họ
Liền Anh
Trăm (i) khúc (ớ) sông,
đổ dồn về một (ơ) bến (i),
anh chẳng (ớ) yêu nàng,
anh chẳng (ớ) yêu nàng,
anh đến mà chi (ơ),
đây hỡi nàng nàng ơi,
hỡi nàng nàng ơi,
anh chẳng (ớ) yêu nàng,
anh đến mà chi (ớ) đây.

Liền Chị
Đấy (í) với đây (í i),
không dây mà buộc,
em với anh (ư) chàng,
em với anh (ư) chàng,
không chuốc mà sao (ơ) say,
hỡi chàng chàng ơi,
hỡi chàng chàng ơi,
em với anh (ư) chàng,
không chuốc mà sao say.

Liền Anh
Gặp nhau đây (í i),
mời người mà xơi (i) nước (i),
xơi nước (ớ) xơi trầu,
xơi nước (ớ) xơi trầu,
sau kết mà (ơ) nhân duyên,
hỡi nàng nàng ơi,
hỡi nàng nàng ơi,
xơi nước (ớ) xơi trầu,
sau kết mà nhân duyên.

Liền Chị
Kết (ớ) nhân (ớ) duyên (i),
sợ chàng mà lắm (ơ) lắm (i),
em sợ lòng (ư) chàng,
em sợ lòng (ư) chàng,
chưa thắm mà đã (ơ) phai (i),
hỡi chàng chàng ơi,
hỡi chàng chàng ơi,
em sợ lòng chàng,
chưa thắm mà đã (ớ) phai.

Liền Anh
Thắm (í) với phai (í i),
nào ai mà có biết (i),
cái ngãi đá vàng,
cái ngãi đá vàng,
ta quyết mà yêu (ơ) nhau,
hỡi nàng nàng ơi,
hỡi nàng nàng ơi,
cái ngãi đá vàng,
ta quyết mà yêu (ớ) nhau./.
Xem Toàn Bộ

Chú thích:
Lời thơ:

Trăm khúc sông đổ dồn về một bến,
Anh chẳng yêu nàng anh đến chi đây.
Đấy với đay không dây mà buộc,
Anh với nàng không chuốc mà say.
Gặp nhau đây mời người xơi nước,
Xơi nước xơi trầu sau kết nhân duyên.
Kết nhân duyên sợ nàng lắm lắm,
Anh sợ lòng nàng chưa thắm đã phai.
Thắm với phai nào ai có biết,
Cái ngãi đá vàng ta quyết yêu nhau.

Bài hát thuộc thể loại , do soạn giả biên soạn, thể hiện bởi nghệ sĩ . Các bạn có thể nghe nhạc, tải nhạc miễn phí tại LoiQuanHo.Com. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng nghe nhé. Chúc các bạn vui vẻ! (Admin Lời Quan Họ)

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.
Gửi bình luận