Nghệ sĩ Ngọc Khánh

Ba Quan - Mời Trầu

Thể Loại: Dân Ca Hà Nam
Nghệ Sĩ: Ngọc Khánh
Đăng Tải Bởi: Tính năng nhúng Youtube
Cung Cấp Bởi: Youtube

Bài tiếp theo:

Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lời Đăng Bởi: admin
Ba Quan
Trổ 1
Liền Chị:
Ba quan (i) một chiếc
là chiếc thuyền nan (i).
Có về là về với hội
có gái ngoan gái ngoan tầm chồng.
Ô mấy dẫu tình rằng:
Anh cả, anh hai nay đấy ơi.

Liền Anh:
Cô cả, Cô hai nay đấy ơi.

Trổ 2
Liền Anh:
Ba quan (i) một chiếc
là chiếc thuyền rồng (i).
Có về là về với hội
có công tôi công tôi đi tìm.
Ô mấy dẫu tình rằng:
Cô cả cô hai vẫn còn không?

Liền Chị:
Anh cả anh hai vẫn còn không?

Trổ 3
Liền Chị:
Ba quan (i) một chiếc
là chiếc thuyền không (i).
Có về là về với hội
có bến sông có (a) bãi bồi.
Ô mấy dẫu tình rằng:
Anh cả, anh hai ớ làng Chanh.

Liền Anh:
Cô cả cô hai ở làng Đôi.

Trổ 4
Liền Anh:
Ba quan (i) một chiếc
là chiếc thuyền mành (i).
Có về là về với hội
có cái danh cái danh với đời.
Ô mấy dẫu tình mời:
Cô cả, cô hai lên thác chơi.

Liền Chị:
Anh cả, anh hai lên thác chơi

Trổ 5
Song Đối
Ba quan (i) một chiếc
là chiếc thuyền không (i),
Có về là về với với hội
có bến sông có (a) con thuyền.
Ô mấy dẫu tình rằng:
Anh cả, anh hai vẫn còn duyên,
Cô cả, cô hai vẫn còn duyên.

Liền Chị:
Ô mấy dẫu tình rằng!
Ô mấy dẫu tình ơi!

Hát Mụa
Liền Anh:
Trên trời!

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình rằng)

Liền Anh:
Có đám mây xanh.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình ơi)

Liền Anh:
Có con ngựa bạch chạy quanh (i) gầm (í) trời.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình rằng!
Ô mấy dẫu tình ơi!)

Liền Anh:
Đôi ta muốn lấy nhau chơi.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình ơi)

Liền Anh:
Nhưng cái duyên chưa định thì trời chưa xe.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình rằng!
Ô mấy dẫu tình ơi!)

Liền Anh:
Những đôi bến nước bờ tre.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình ơi)

Liền Anh:
Nhưng cái duyên đã định, trời xe cứ thành.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình rằng!
Ô mấy dẫu tình ơi!)

Liền Anh:
Ba đồng một sợi chỉ đào.
Áo vóc không vá, vá vào áo tơi.

Liền Chị:
(Ô mấy dẫu tình ơi)

Liền Chị:
Tủi lòng, thiếp lắm chàng ơi.
Dẫu rằng lên ngược xuống xuôi lỡ làng.

Song Đối
Ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi!
Ô mấy đãu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi!

Mời Trầu
Liền Chị:
(Nói tự do)
Gặp chàng dưới ánh trăng thanh,
Xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng.
Trầu xanh, cau trắng, tranh hồng.
Đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe.

Dạ! Xin mời anh cả, anh hai ăn với em miếng trầu.

Liền Anh:
Ăn một miếng trầu gặp đây ăn một miếng trầu.
Không ăn cầm lấy (í).
Không ăn cầm lấy (i).
Cho nhau bằng lòng.
Trầu này, trầu tính trầu tình.

Trầu này, trầu tính (i) trầu tình.
Ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ, môi mình môi ta.
Miếng trầu là miếng trầu vàng.

Liền Chị:
Đứng ở đằng xa yêu nhau (i) đứng ở đằng xa.
Con mắt liếc lại (í) con mắt liếc lại (í) bằng ba đứng gần.

Liền Anh:
Anh còn son.

Liền Chị:
Em cũng còn son.

Liền Anh:
Anh còn son (i).

Liền Chị:
Em (i) cũng còn son.

Song Đối
Ước gì ta được ước (a) gì ta được (í) làm con một nhà.
Em (i) về thưa với mẹ cha./.
Xem Toàn Bộ

Chú thích:
Bài hát được cải biên từ lời thơ bài ca dao "HÁT MỤA" (Dân ca giao duyên vùng ngã ba sông Móng, Hà Nam)

  Trên trời có đám mây xanh
Có con ngựa bạch chạy quanh gầm trời.
  Đôi ta muốn lấy nhau chơi
Cái duyên không định, ông trời không xe.
  Những nơi chết rấp bờ tre
Cái duyên cứ định trời xe em vào.
  Ba đồng một sợi chỉ đào
Áo gấm không vá, vá vào áo tơi.
  Cực lòng thiếp lắm chàng ơi
Biết rằng lên ngược xuống xuôi cũng đành./.

Bài hát thuộc thể loại , do soạn giả biên soạn, thể hiện bởi nghệ sĩ . Các bạn có thể nghe nhạc, tải nhạc miễn phí tại LoiQuanHo.Com. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng nghe nhé. Chúc các bạn vui vẻ! (Admin Lời Quan Họ)

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.
Gửi bình luận
Tiếp Theo