Trên Rừng Ba Mươi Sáu (36) Thứ Chim (Quan Họ Bắc Ninh)

Người đăng: User Deleted (18/02/2023)


Nghe Bài Hát Trên Rừng Ba Mươi Sáu (36) Thứ Chim Quan Họ Bắc Ninh
(Kéo xuống dưới xem lời bài hát)Lời Bài Hát Trên Rừng Ba Mươi Sáu (36) Thứ Chim Quan Họ Bắc Ninh

Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lưu ý: Chia câu song ca trong lời bài hát chỉ mang tính tham khảo.
Báo lỗi Trình chiếu Yêu thích Chia sẻ
Trổ 1
Trên rừng ba mươi sáu,
ấy mấy chim tôi mà thứ chim.
Thứ chim là chim chèo bẻo,
thứ chim là chim chích choè.
Trông về nơi (í i) Quan họ,
có người trồng tre - dầy còn như (í i).

Trổ 2
Người trồng tre,
đôi tôi cũng (í ơ ơ) tre tôi mà trồng tre.
Thứ tre là tre đan nón,
thứ tre là tre làm nhà.
Trông về nơi (í i) Quan họ,
có người trồng cà - dầy còn như (í i).

Trổ 3
Người trồng cà,
đôi tôi cũng (í ơ ơ) cũng có trồng cà.
Thứ cà là cà tim tím,
thứ cà là cà xanh xanh.
Trông về nơi (í i) Quan họ,
có người trồng chanh (a) - dầy còn như (í i).

Trổ 4
Người trồng chanh,
đôi tôi cũng (í ơ ơ) chanh tôi mà trồng chanh.
Thứ chanh là chanh ăn quả,
thứ chanh là chanh gội đầu.
Trông về nơi (í i) Quan họ,
có người trồng dâu dầy còn như (í i).

Trổ 5
Người trồng dâu,
đôi tôi cũng (í ơ ơ) dâu tôi mà trồng dâu.
Thứ dâu là dâu ăn quả,
thứ dâu là dâu chăn tằm.
Một nong tằm là năm nong kén,
một nong kén là chín ới ả nén tơ.
Trong Quan họ có người đồn rằng,
ngoài Quan họ có người đồn vui - dầy còn như (í i)./.

Chú thích:
Lời thơ:

  Trên rừng ba mươi sáu thứ chim,
Thứ chim chèo bẻo, thứ chim chích choè.
  Người trồng tre tôi cũng trồng tre,
Thứ tre đan non, thứ tre làm nhà.
  Người trồng cà tôi cũng trồng cà,
Thứ cà tim tím, thứ cà xanh xanh.
  Người trồng chanh tôi cũng trồng chanh,
Thứ chanh ăn quả, thứ chanh gội đầu.
  Người trồng dâu tôi cũng trồng dâu,
Thứ dâu ăn quả, thứ dâu chăn tằm.
---
Một nong tằm là năm nong kén,
Một nong kén là chín nén tơ.
Trong Quan họ có người đồn rằng!
Ngoài Quan họ có người đồn vui.
Dầy còn như!
Lời bài hát Trên Rừng Ba Mươi Sáu (36) Thứ Chim thuộc thể loại Quan Họ Bắc Ninh, do tác giả Dân Ca Quan Họ sáng tác. Các bạn có thể xem, download (tải), print (in) lời bài hát và nghe nhạc quan ho bac ninh tren rung ba muoi sau (36) thu chim tại LoiQuanHo.Com.


Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.
Nghe nhạc Audio/Video
Chưa có nghệ sĩ bạn thích? Yêu cầu...

Tác Phẩm Cùng Soạn Giả

Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
37,695 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
17,604 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
16,496 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
13,368 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
12,535 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
11,547 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
10,164 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
9,515 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
9,501 lượt xem lời bài hát
Đào Liễu - Chèo
9,194 lượt xem lời bài hát

Từ Khóa / Key Word
Trên rừng 36 thứ chim 36 thứ chim quan họ lời bài hát trên rừng 36 thứ chim lời bài hát ba sáu thứ chim