Tìm Người (Quan Họ Bắc Ninh)

Người đăng: User Deleted (02/05/2023)


Nghe Bài Hát Tìm Người Quan Họ Bắc Ninh
(Kéo xuống dưới xem lời bài hát)Lời Bài Hát Tìm Người Quan Họ Bắc Ninh

Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lưu ý: Chia câu song ca trong lời bài hát chỉ mang tính tham khảo.
Báo lỗi Trình chiếu Yêu thích Chia sẻ
Bỉ
Chả a á chè, chả a chén thì sao ư ứ ư say, này chả í ơ ớ ơ ờ ơ thương ố ô ồi hự hừ, chả í i ì i í i nhớ ơ ơ mấy sao a à nay í ơ, nay em đi í ơ ơ hự à tìm, người là em đi tìm người ì.

Trổ 1
Tìm người là đến dãy i í ơ ơ la hự ối hự,
ấy mấy cau đến dãy ớ ơ cau đến dãy hàng cau,
đến ớ ơ ờ dãy í ơ ơ cũng có a hàng giầu ứ ư hự.

Chả thấy i đôi người đâu ơ em ớ đi tìm duyên i,
duyên lại đi tìm ai đôi chúng em có a đi tìm à là tìm duyên i.

Trổ 2
Tìm người là đến dãy í ơ ơ ờ la hự ối hự,
ấy í i mấy hương đến dãy ớ ơ hương đến dãy hàng hương i,
đến ơ ờ dãy ơ ờ cũng có a hàng hường ứ ư hự.

Chả a thấy i đôi người đâu ơ em ớ đi tìm duyên i,
duyên lại đi tìm ai đôi chúng em có a đi tìm à là tìm duyên i.

Trổ 3
Tìm người là đến dãy í ơ ơ là hự ối hự,
ấy mấy bông ơ đến dãy ớ ơ bông đến dãy hàng bông i,
đến ơ ờ dãy í ơ ơ cũng có a hàng đồng ứ ư hự.

Chả thấy i đôi người đâu ơ em ớ đi tìm duyên i duyên lại đi tìm ai,
đôi chúng em có a đi tìm à là tìm duyên i/.

Trổ 4
Tìm người là đến dãy í ơ ơ la hự ối hự,
ấy i mấy ngang đến dãy ớ ơ ngang đến dãy hàng ngang i,
đến ớ ơ ờ dãy ơ ơ cũng có a hàng vàng ứ ư hự.

Chả thấy i đôi người đâu ơ em ớ đi tìm duyên i,
duyên lại đi tìm ai đôi chúng em có a đi tìm à là tìm duyên i.

Trổ 5
Tìm người là khắp chợ í ơ ơ la hự ối hự,
ấy i mấy quê ê khắp chợ ớ ơ quê khắp chợ cùng quê,
đôi em giở í ơ cũng có a ra về ứ ư hự.

Nước mắt ố là như mưa ơ em ớ đi tìm duyên i duyên lại đi tìm ai,
đôi chúng em có a đi tìm là tìm duyên i./.
DMCAPROTECTED

Chú thích:
Lời thơ:
Chả chè, chả chén sao say
Chả thương, chả nhớ sao nay đi tìm
Tìm người đến dãy hàng cau
Đến dãy hàng giầu chả thấy người đâu!
Tìm người đến dãy hàng hương
Đến dãy hàng đường chả thấy người đâu!
Tìm người đến dãy hàng bông
Đến dãy hàng đồng chả thấy người đâu!
Tìm người đến dãy hàng ngang
Đến dãy hàng vàng chả thấy người đâu
Tìm người khắp chợ cùng quê
Em giở ra về nước mắt như mưa.
Lời bài hát Tìm Người thuộc thể loại Quan Họ Bắc Ninh, do tác giả Dân Ca Quan Họ sáng tác. Các bạn có thể xem, download (tải), print (in) lời bài hát và nghe nhạc quan ho bac ninh tim nguoi tại LoiQuanHo.Com.


Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.
Nghe nhạc Audio/Video
Chưa có nghệ sĩ bạn thích? Yêu cầu...

Tác Phẩm Cùng Soạn Giả

Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
37,695 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
17,604 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
16,496 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
13,368 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
12,535 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
11,547 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
10,164 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
9,515 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
9,501 lượt xem lời bài hát
Đào Liễu - Chèo
9,194 lượt xem lời bài hát

Từ Khóa / Key Word