Thuyền Mở Lái Chèo (Quan Họ Bắc Ninh)

Người đăng: User Deleted (14/02/2023)


Nghe Bài Hát Thuyền Mở Lái Chèo Quan Họ Bắc Ninh
(Kéo xuống dưới xem lời bài hát)Lời Bài Hát Thuyền Mở Lái Chèo Quan Họ Bắc Ninh

Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lưu ý: Chia câu song ca trong lời bài hát chỉ mang tính tham khảo.
Báo lỗi Trình chiếu Yêu thích Chia sẻ
Trổ (Khúc) 1:
Thuyền mở (í ơ ờ) bên nay (a) lái chèo
là duyên anh Hai ơi
tình em lính tính (ơ ơ ớ ơ) tang tình.
Bắt i lái (í ơ ơ) ra nay (a) chèo ra.

Nhịp hai (a) lính tình tang em đi tìm bạn
(la hư răng ới ơi hư ơ ờ)
tình bằng là nỗi này.
Nhịp ba chị ba đi tìm chồng
(là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ).

Trổ (Khúc) 2:
Thương lấy (í ơ ờ) bên nay (a) em cùng
là duyên anh Ba ơi
tình em lính tính (ơ ơ ớ ơ) tang tình.
Thương lấy (í ơ ờ) bên nay (a) em cùng.

Có mũi (a) lính tình tang bằng như có lái
(la hư răng ới ơi hư ơ ờ)
tình bằng là nỗi này.
Như rồng là như rồng là có mây
(là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ).

Trổ (Khúc) 3:
Bầu rượu (í ơ ờ) bên nay (a) cung đàn
là duyên anh Tư ơi.
tình em lính tính (ơ ơ ớ ơ) tang tình.
Bầu rượu (í ơ ờ) bên nay (a) cung đàn.

Khi vui (a) lính tình tang là vui rượu thánh
(la hư răng ới ơi hư ơ ờ)
tình bằng là nỗi này.
Khi màng là khi màng là cờ tiên
(là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ).

Trổ (Khúc) 4:
Sập i ấy (í ơ ờ) bên nay (a) giường này
là duyên anh Năm ơi.
Tình em lính tính (ơ ơ ớ ơ) tang tình.
Sập ấy (í ơ ờ) bên nay (a) giường này.

Lênh (í) đênh (a) lính tình tang là đênh chèo quế.
(la hư răng ới ơi hư ơ ờ)
tình bằng là nỗi này.
Có ngày là có ngày quan (í) san
(là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ)./.

Chú thích:
Thuyền Mở Lái Chèo có lời thơ thuộc hình thức thơ 4 từ, 8 từ.
Thuyền là không gian để nhớ, để thương, là nơi gửi ước mơ cùng những kỷ niệm của người Quan Họ.
Thuyền Mở Lái Chèo (Duyên Anh Hai Ơi)


  Bắt lái chèo ra,
Nhịp hai tìm bạn, nhịp ba tìm chồng.
  Thương lấy em cùng,
Có mũi có lái như rồng có mây.
  Bầu rượu cung đàn,
Khi vui rượu thánh khi màng cờ tiên.
  Sập ấy giường này,
Lênh đênh chèo quế có ngày quan san.
Lời bài hát Thuyền Mở Lái Chèo thuộc thể loại Quan Họ Bắc Ninh, do tác giả Dân Ca Bắc Bộ sáng tác. Các bạn có thể xem, download (tải), print (in) lời bài hát và nghe nhạc quan ho bac ninh thuyen mo lai cheo tại LoiQuanHo.Com.


Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.
Nghe nhạc Audio/Video
Chưa có nghệ sĩ bạn thích? Yêu cầu...

Tác Phẩm Cùng Soạn Giả

Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
37,695 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
17,604 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
16,496 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
13,368 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
12,535 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
11,547 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
10,164 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
9,515 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
9,501 lượt xem lời bài hát
Đào Liễu - Chèo
9,194 lượt xem lời bài hát

Từ Khóa / Key Word