Nguyệt Gác Mái Đình (Quan Họ Bắc Ninh)

Viết lời theo làn điệu gốc: Chuông Vàng Gác Cửa Tam Quan
Người đăng: User Deleted (10/02/2023)


Nghe Bài Hát Nguyệt Gác Mái Đình Quan Họ Bắc Ninh
(Kéo xuống dưới xem lời bài hát)Lời Bài Hát Nguyệt Gác Mái Đình Quan Họ Bắc Ninh

Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lưu ý: Chia câu song ca trong lời bài hát chỉ mang tính tham khảo.
Báo lỗi Trình chiếu Yêu thích Chia sẻ
Nguyệt rằng là tình rằng (ì) nguyệt (i) gác (í ơ ớ ơ),
Nay có (ó o) mấy mái nay, ớ ở mái đình là,
Chén (í ơ ơ) son là son song bên chưa cạn,
Mà này cũng có (a) sao tình là,
đã (í ơ ơ) là là đã say,
Chị rằng Hai ơi,
lẩn (i) khuất (i) la có bóng là bóng mây là,
Tang (ố ô) tang ơ tính tang ô là tình tang.

Lẩn rằng (ì) là tình rằng lẩn (i) khuất (í ơ ớ ơ),
Nay có (ó o) mấy bóng nay, ớ ơ bóng mây là,
Mặt (í ơ ơ) sao là sao song bên thấy mặt,
Mà này cũng có (a) dạ này là,
mới (í ơ ơ) la là mới yên,
chị rằng Ba ơi.
Đánh (i) tiếng (í) la có bên la bên thềm là,
Tang (ố ô) tang ơ tính tang ô là tình tang.


Đành rằng (ì) là tình rằng đành (i) tiếng (í ơ ớ ơ),
Nay có (ó o) mấy bên nay ớ ớ bên thềm là,
Trót (í ơ ơ) say (i) là say song bên nhau lắm (í),
Mà này cũng có (a) phải tìm là,
đến (í ơ ơ) la là đến nhau,
Chị rằng Tư ơi.
Trăng (i) nước (i) la có một la một một màu là,
Tang (ố ô) tang ơ tính tang ô là tình tang.

Trăng rằng (ì) là tình rằng trăng (i) nước (í ơ ớ ơ),
Nay có (ó o) mấy một nay ớ ớ một mầu là,
Gọi (í ơ ơ) sao là sao song bên cho tỉnh (í),
Mà này cũng có (a) giấc sầu là,
chiêm (í ơ ơ) la là chiêm bao,
Chị rằng Năm (í) ơi.
Đông (i) liễu la có tây la tây đào là,
Tang (ố ô) tang, tính tang ô là tình tang./.
Lời bài hát Nguyệt Gác Mái Đình thuộc thể loại Quan Họ Bắc Ninh, do tác giả Dân Ca Quan Họ sáng tác. Các bạn có thể xem, download (tải), print (in) lời bài hát và nghe nhạc quan ho bac ninh nguyet gac mai dinh tại LoiQuanHo.Com.


Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.
Nghe nhạc Audio/Video
Chưa có nghệ sĩ bạn thích? Yêu cầu...

Tác Phẩm Cùng Soạn Giả

Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
37,695 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
17,604 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
16,496 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
13,368 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
12,535 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
11,547 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
10,164 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
9,515 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
9,501 lượt xem lời bài hát
Đào Liễu - Chèo
9,194 lượt xem lời bài hát

Từ Khóa / Key Word