Mời Nước - Mời Trầu (Quan Họ Bắc Ninh)

Người đăng: User Deleted (10/02/2023)


Nghe Bài Hát Mời Nước - Mời Trầu Quan Họ Bắc Ninh
(Kéo xuống dưới xem lời bài hát)Lời Bài Hát Mời Nước - Mời Trầu Quan Họ Bắc Ninh

Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lưu ý: Chia câu song ca trong lời bài hát chỉ mang tính tham khảo.
Báo lỗi Trình chiếu Yêu thích Chia sẻ
Mời nước:
(Khách đến chơi nhà - Lời cổ)

Khách đến (í) đến chơi hự hừ nhà là
chơi hự hừ nhà.
Đốt than ớ ơ dậu mà quạt (i) nước
mấy pha trà mời người xơi (i) là
chén có a trà này.
Quý (i) vậy (í ơ ớ ở ơ)
quý (i) vậy (í) đôi người ơi.

Mỗi người ì là người xơi mỗi chén
mấy cho em (í i) vui lòng là
em (í i) muốn cho.
Sông (i) cạn (í ơ ớ ở ơ)
sông (i) cạn (í ơ) đất liền.

Để em ớ ơ dậu mà đi (i) lại
mấy kẻo phiền là đò giang là
em (í i) vào chùa.
Thấy (i) chữ (í ơ ớ ở ơ)
thấy (i) chữ linh à nhang.

Gần chùa là chùa chả (i) bén
mấy duyên hương (í i) chút nào là
sáng có ả trăng xuông.
Sáng (i) cả (í ơ ớ ở ơ)
sáng (i) cả (í ơ) vườn đào.

Ba bốn người (i) là người ngồi (i) đấy
mấy người nào là còn không
là có ới ả nên chăng.
Se sợi (í ơ ớ ở ơ)
se sợi (í ơ) chỉ hồng.

Mời Trầu:
Nghỉ tay (í ơ) em nâng
cái cơi có đựng (í a) trầu.
Mắt (í) em nhìn, nhìn em liếc,
liếc em trông cái cơi có đựng (í a) trầu.

Trầu têm (a ới a hự ờ là)
cánh (í) phượng cùng rằng là dâng lên.

Dâng (ơ à lên là) lên em mời ( ì í a) người
(i i a á à) người (ư hư ứ hự) người ơi.

Ai ơi nay có thấu,
người ơi nay có nhớ (ơ hơ) chăng,
chăng là đến chúng em chăng?

Ai ơi nay có thấu,
người ơi nay có nhớ (ơ hơ) chăng (i)
chăng là đến chúng em chăng?
Ư hư ư hự hời hư./.
Lời bài hát Mời Nước - Mời Trầu thuộc thể loại Quan Họ Bắc Ninh, do tác giả Dân Ca Quan Họ sáng tác. Các bạn có thể xem, download (tải), print (in) lời bài hát và nghe nhạc quan ho bac ninh moi nuoc - moi trau tại LoiQuanHo.Com.


Thảo Luận
Avatar User
Long 4 tháng trước
Quá đặc sắc
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.
Nghe nhạc Audio/Video
Chưa có nghệ sĩ bạn thích? Yêu cầu...

Tác Phẩm Cùng Soạn Giả

Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
37,695 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
17,604 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
16,496 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
13,368 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
12,535 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
11,547 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
10,164 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
9,515 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
9,501 lượt xem lời bài hát
Đào Liễu - Chèo
9,194 lượt xem lời bài hát

Từ Khóa / Key Word