Lý Giao Duyên (Quan Họ Bắc Ninh)

Người đăng: User Deleted (09/02/2023)


Nghe Bài Hát Lý Giao Duyên Quan Họ Bắc Ninh
(Kéo xuống dưới xem lời bài hát)Lời Bài Hát Lý Giao Duyên Quan Họ Bắc Ninh

Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lưu ý: Chia câu song ca trong lời bài hát chỉ mang tính tham khảo.
Báo lỗi Trình chiếu Yêu thích Chia sẻ
Liền Anh
Trăm (i) khúc (ớ) sông,
đổ dồn về một (ơ) bến (i),
anh chẳng (ớ) yêu nàng,
anh chẳng (ớ) yêu nàng,
anh đến mà chi (ơ),
đây hỡi nàng nàng ơi,
hỡi nàng nàng ơi,
anh chẳng (ớ) yêu nàng,
anh đến mà chi (ớ) đây.

Liền Chị
Đấy (í) với đây (í i),
không dây mà buộc,
em với anh (ư) chàng,
em với anh (ư) chàng,
không chuốc mà sao (ơ) say,
hỡi chàng chàng ơi,
hỡi chàng chàng ơi,
em với anh (ư) chàng,
không chuốc mà sao say.

Liền Anh
Gặp nhau đây (í i),
mời người mà xơi (i) nước (i),
xơi nước (ớ) xơi trầu,
xơi nước (ớ) xơi trầu,
sau kết mà (ơ) nhân duyên,
hỡi nàng nàng ơi,
hỡi nàng nàng ơi,
xơi nước (ớ) xơi trầu,
sau kết mà nhân duyên.

Liền Chị
Kết (ớ) nhân (ớ) duyên (i),
sợ chàng mà lắm (ơ) lắm (i),
em sợ lòng (ư) chàng,
em sợ lòng (ư) chàng,
chưa thắm mà đã (ơ) phai (i),
hỡi chàng chàng ơi,
hỡi chàng chàng ơi,
em sợ lòng chàng,
chưa thắm mà đã (ớ) phai.

Liền Anh
Thắm (í) với phai (í i),
nào ai mà có biết (i),
cái ngãi đá vàng,
cái ngãi đá vàng,
ta quyết mà yêu (ơ) nhau,
hỡi nàng nàng ơi,
hỡi nàng nàng ơi,
cái ngãi đá vàng,
ta quyết mà yêu (ớ) nhau./.

Chú thích:
Lời thơ:

Trăm khúc sông đổ dồn về một bến,
Anh chẳng yêu nàng anh đến chi đây.
Đấy với đay không dây mà buộc,
Anh với nàng không chuốc mà say.
Gặp nhau đây mời người xơi nước,
Xơi nước xơi trầu sau kết nhân duyên.
Kết nhân duyên sợ nàng lắm lắm,
Anh sợ lòng nàng chưa thắm đã phai.
Thắm với phai nào ai có biết,
Cái ngãi đá vàng ta quyết yêu nhau.
Lời bài hát Lý Giao Duyên thuộc thể loại Quan Họ Bắc Ninh, do tác giả Dân Ca Quan Họ, Nguyễn Thị Bánh sáng tác. Các bạn có thể xem, download (tải), print (in) lời bài hát và nghe nhạc quan ho bac ninh ly giao duyen tại LoiQuanHo.Com.


Thảo Luận
Avatar User
Trần An 5 tháng trước
Xơi nước xơi dầu chứ không phải xơi trầu.... Nhiều nơi gọi dầu chứ không trầu....
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.
Nghe nhạc Audio/Video
Chưa có nghệ sĩ bạn thích? Yêu cầu...

Tác Phẩm Cùng Soạn Giả

Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
37,343 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
16,945 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
16,066 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
13,045 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
12,267 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
10,756 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
9,939 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
9,342 lượt xem lời bài hát
Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa - Chèo
9,012 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
8,998 lượt xem lời bài hát

Từ Khóa / Key Word