Dọn Quán Bán Hàng (Quan Họ Bắc Ninh)

Người đăng: User Deleted (11/02/2023)


Nghe Bài Hát Dọn Quán Bán Hàng Quan Họ Bắc Ninh
(Kéo xuống dưới xem lời bài hát)Lời Bài Hát Dọn Quán Bán Hàng Quan Họ Bắc Ninh

Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lưu ý: Chia câu song ca trong lời bài hát chỉ mang tính tham khảo.
Báo lỗi Trình chiếu Yêu thích Chia sẻ
Trổ (Khúc) 1:
Nay bên (a) người về ề
dọn quán nay á bán hàng.
Để tôi (ớ) tình tang như là khách,
(ớ) tình tang như luống tính,
lính tính tang như luống tình,
tình cái nỗi đi qua đàng.

Ấy mấy chơi - chơi là (à) như vào chơi,
nói cái nỗi như duyên tình,
sao khéo (ớ ơ) duyên sao khéo bén duyên,
(ớ ơ) đôi ba người ơi,
có cái quả như nưng hời,
nưng (ơ í ơ) đôi người nưng.

Trổ (Khúc) 2:
Mỗi người mỗi chốn,
ấy mấy nơi em là mỗi nơi (i).
Muốn cho tình tang em mà kết ngãi,
(ô) tình tang như luống tính,
lính tính tang như luống tình,
tình cái nỗi như ở đời.

Ấy mấy nhau - nhau là như với nhau.
nói cái nỗi như duyên tình,
sao khéo (ớ ơ) duyên sao khéo bén duyên,
(ớ ơ) đôi ba người ơi,
có cái quả như nưng hời,
nưng ơ hỡi đôi người nưng.

Trổ (Khúc) 3:
Cái con bên (a) dao cầu à,
là chị rằng tư (ư) ơi,
cái con bên (a) dao cầu.
Người chỉ lên trên trời,
chúng tôi vạch là xuống đất,
(ơ) tình tang như luống tính,
lính tính tang như luống tình,
tình cái nỗi như thề nguyền.

Ấy mấy nhau nhau là như với nhau,
nói cái nỗi như duyên tình ,
sao khéo (ớ ơ) duyên sao khéo bén duyên,
(ớ ơ) đôi ba người ơi,
có cái quả như nưng hời,
nưng (ơ í ơ) đôi người nưng.

Trổ (Khúc) 4:
Đã lấy thời lấy đến tận già à,
là anh rằng năm i ơi,
là lấy i thì lấy đến (a) tận già.
Lấy dăm ơ tình tang em (à) ba tháng,
(ơ) tình tang như luống tính,
lính tính tang như luống tình,
tình cái nỗi như người ta (a).

Ấy mấy chê - chê là (à) như cười chê,
nói cái nỗi như duyên tình,
sao khéo (ớ ơ) duyên sao khéo bén duyên,
(ớ ơ) đôi ba người ơi,
có cái quả như nưng hời,
nưng (ơ í ơ) đôi người nưng./.
Lời bài hát Dọn Quán Bán Hàng thuộc thể loại Quan Họ Bắc Ninh, do tác giả Dân Ca Quan Họ sáng tác. Các bạn có thể xem, download (tải), print (in) lời bài hát và nghe nhạc quan ho bac ninh don quan ban hang tại LoiQuanHo.Com.


Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.
Nghe nhạc Audio/Video
Chưa có nghệ sĩ bạn thích? Yêu cầu...

Tác Phẩm Cùng Soạn Giả

Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
37,695 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
17,604 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
16,496 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
13,368 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
12,535 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
11,547 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
10,164 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
9,515 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
9,501 lượt xem lời bài hát
Đào Liễu - Chèo
9,194 lượt xem lời bài hát

Từ Khóa / Key Word