Avatar

Ước gì trở lại ngày xưa, lúc tôi còn bé (ơ, hơ hớ) mẹ đưa đến (à) trường. Trăng khuyết (i) lại (í i) tròn. Đêm đêm, những đêm (i) đêm, trăng khuyết (í i) lại (i) tròn. Tôi muốn (i) ước (í i) gì, năm nay tôi mới mười lăm, cho mẹ tôi trở lại tuổi xuân không già.

Avatar

Ai mang là mang con sáo, a la túng phải tính, a la lính tình tinh, ô lình tình tang (ì í i). Sáo sang - sáo sang sông, tình bằng ai mang con sáo sang sông (í i ì i, í i i ì), tình bằng ai mang con sáo sang sông (í i i ì).

Avatar

Thuyền mở (í ơ ờ) bên nay (a) lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính (ơ ơ ớ ơ) tang tình. Bắt i lái (í ơ ơ) ra nay (a) chèo ra. Nhịp hai (a) lính tình tang em đi tìm bạn (la hư răng ới ơi hư ơ ờ) tình bằng là nỗi này. Nhịp ba chị ba đi tìm chồng (là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ).

Avatar

Nguyệt rằng là tình rằng (ì) nguyệt (i) gác (í ơ ớ ơ), Nay có (ó o) mấy mái nay, ớ ở mái đình là, Chén (í ơ ơ) son là son song bên chưa cạn, Mà này cũng có (a) sao tình là, đã (í ơ ơ) là là đã say, Chị rằng Hai ơi, lẩn (i) khuất (i) la có bóng là bóng mây là, Tang (ố ô) tang ơ tính tang ô là tình tang.


Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
37,848 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
18,014 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
16,597 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
13,609 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
12,727 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
12,146 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
10,412 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
9,794 lượt xem lời bài hát
Đào Liễu - Chèo
9,630 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
9,576 lượt xem lời bài hát
Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa - Chèo
9,217 lượt xem lời bài hát
Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Quan Họ Bắc Ninh
8,268 lượt xem lời bài hát
Vào Chùa - Quan Họ Bắc Ninh
7,428 lượt xem lời bài hát
Hoa Thơm Bướm Lượn - Quan Họ Bắc Ninh
5,869 lượt xem lời bài hát
Cô Đôi Thượng Ngàn - Dân Ca Bắc Bộ
4,293 lượt xem lời bài hát
Ngồi Tựa Song Đào - Quan Họ Bắc Ninh
4,244 lượt xem lời bài hát
Lý Giao Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
4,242 lượt xem lời bài hát
Buôn Bấc Buôn Dầu - Quan Họ Bắc Ninh
3,430 lượt xem lời bài hát
Ước Gì - Chèo
2,533 lượt xem lời bài hát