Avatar

Ước gì trở lại ngày xưa, lúc tôi còn bé (ơ, hơ hớ) mẹ đưa đến (à) trường. Trăng khuyết (i) lại (í i) tròn. Đêm đêm, những đêm (i) đêm, trăng khuyết (í i) lại (i) tròn. Tôi muốn (i) ước (í i) gì, năm nay tôi mới mười lăm, cho mẹ tôi trở lại tuổi xuân không già.

Avatar

Ai mang là mang con sáo, a la túng phải tính, a la lính tình tinh, ô lình tình tang (ì í i). Sáo sang - sáo sang sông, tình bằng ai mang con sáo sang sông (í i ì i, í i i ì), tình bằng ai mang con sáo sang sông (í i i ì).

Avatar

Thuyền mở (í ơ ờ) bên nay (a) lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính (ơ ơ ớ ơ) tang tình. Bắt i lái (í ơ ơ) ra nay (a) chèo ra. Nhịp hai (a) lính tình tang em đi tìm bạn (la hư răng ới ơi hư ơ ờ) tình bằng là nỗi này. Nhịp ba chị ba đi tìm chồng (là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ).

Avatar

Nguyệt rằng là tình rằng (ì) nguyệt (i) gác (í ơ ớ ơ), Nay có (ó o) mấy mái nay, ớ ở mái đình là, Chén (í ơ ơ) son là son song bên chưa cạn, Mà này cũng có (a) sao tình là, đã (í ơ ơ) là là đã say, Chị rằng Hai ơi, lẩn (i) khuất (i) la có bóng là bóng mây là, Tang (ố ô) tang ơ tính tang ô là tình tang.


Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
36,480 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
15,697 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
15,535 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
12,741 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
11,864 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
9,612 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
9,137 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
9,022 lượt xem lời bài hát
Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa - Chèo
8,742 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
8,254 lượt xem lời bài hát
Đào Liễu - Chèo
6,945 lượt xem lời bài hát
Vào Chùa - Quan Họ Bắc Ninh
6,906 lượt xem lời bài hát
Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Quan Họ Bắc Ninh
6,764 lượt xem lời bài hát
Hoa Thơm Bướm Lượn - Quan Họ Bắc Ninh
5,207 lượt xem lời bài hát
Ngồi Tựa Song Đào - Quan Họ Bắc Ninh
3,918 lượt xem lời bài hát
Cô Đôi Thượng Ngàn - Dân Ca Bắc Bộ
3,713 lượt xem lời bài hát
Lý Giao Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
2,883 lượt xem lời bài hát
Ước Gì - Chèo
2,014 lượt xem lời bài hát
Buôn Bấc Buôn Dầu - Quan Họ Bắc Ninh
1,996 lượt xem lời bài hát